HL. ODULPHUS BEDEVAART 2013

Heilige Odulphus

Odolfus zzzzzzzzzOdulphus

Vader Jewsewy wijdt de icoon van de Heilige Odulphus in de haven van Stavoren op 12 juni 2013.

Bedevaart

Haven Hemmelum

processie Hemelum

De processie op weg naar het klooster van Hemelum.

Odulphuszz zz z zz Kerk Bakhuizen

Vanaf het Russisch Orthodox Klooster van de Heilige Nicolaas gaat het naar de Rooms Katholieke
kerk van Bakhuizen.

RK kerk Bakhuizen

Fotografie:

2ww.nl