PRIVACYVERKLARING

De Privacyverklaring
Vertrouwelijkheid van gegevens die u aan ons verstrekt is belangrijk voor ons. Dat vertrouwen is bepalend voor de kwaliteit van onze dienstverlening aan u. In deze privacyverklaring geven wij u informatie hoe wij uw gegevens behandelen en vertellen wij u over de rechten die u heeft.
1. Informatie over de Iconenschilder School (Verwerkingsverantwoordelijke)

2. Doel en wettelijke basis voor de verwerking
Wij verzamelen uw persoonlijke gegevens voor doeleinden, gericht op

Wij zullen uw gegevens niet gebruiken voor een ander doel dan hierboven beschreven, tenzij nadrukkelijk met u vooraf overeengekomen.
Het bewaren van deze gegevens is noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst tussen u en de Iconenschilder School. Ook dient de Iconenschilder School gegevens te bewaren om te voldoen aan wettelijke bepalingen rond vastleggen van persoonsgegevens en geldende bewaartermijnen.
3. Welke gegevens worden er opgeslagen en waar?
Van u worden alleen contactgegevens opgeslagen. Uw gegevens worden niet buiten de EU opgeslagen.
4. Worden mijn gegevens aan derden verstrekt?
Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij wij u daartoe op voorhand om schriftelijke toestemming vragen.
5. De bewaartermijn
Uw gegevens worden bewaard in overeenstemming met de wettelijk voorgeschreven bewaartermijnen voor financiele gegevens. (Belastingdienst 10 jaar)
Na deze bewaartermijn worden uw gegevens (zowel op papier als digitaal) door ons vernietigd.
6. Welke rechten heeft u met betrekking tot de verwerking?
U heeft als betrokkene een aantal rechten met betrekking tot de door u verstrekte gegevens.
Het recht op:

7. Heeft u verder vragen over deze privacyverklaring?
Stuurt u ons dan een e-mail op e-mailadres info@iconenschilder.nl