>
Johannes de Evangelist

Johannes de Evangelist
26x20cm. 2009

Het gefronste voorhoofd en de wijd geopende, als het ware naar binnen kijkende ogen drukken diepe geestelijke concentratie uit.
Dat stemt ook overeen met het gebaar van de hand en de naar de duim toe gebogen vingertoppen.

<