icon mother of tenderness

<

Moeder Gods van Tederheid
70x50cm. 2017

In deze icoon vlijt het Christuskind zich teder tegen de wang van zijn moeder en slaat zijn armen om haar hals. De icoon laat de innig-vertrouwde, religieuze betrekking zien tussen de Moeder Gods, het Christuskind en de kijker. De lange neuslijn, de kleine mond, de licht benedenwaarts getrokken hoeken van de lippen en vooral de droef-vermanende ogen, starend naar een ver en smartelijk mysterie, geven aan het gelaat van de Moeder Gods een onzegbare droefheid. Deze roept bij aandachtige meditatie ook weer een ondefinieerbare vreugde op. Het Goddelijke Kind lijkt Zijn Moeder te willen troosten en zoekt naar een stil begrijpen.