Mother of God of the sign

<

Moeder Gods van het Teken
100x80cm. 2018

De naam van deze icoon is een verwijzing naar de profetie van Jesaja: "De Heer zelf zal u een teken geven: zie de Maagd wordt zwanger, en zij zal een zoon ter wereld brengen, en gij zult hem de naam Immanuel geven..." (Jesaja 7, 14).

De icoon van de Moeder Gods van het Teken laat de maagd Maria zien na de aankondiging als zij antwoord aan de engel Gabriël: Zie, de dienares van de Heere, laat met mij geschieden overeenkomstig uw woord  (Luc 1:38)
De Moeder Gods wordt afgebeeld met gespreide armen en opgeheven handen; een klassieke bidhouding die al in de voorchristelijke tijd bekend was; door de (gewassen) handpalmen te tonen, bewijst de biddende gelovige dat hij waardig is om voor de godheid te verschijnen. Zo ook toont de Maagd Maria dat zij zuiver genoeg is om God te ontvangen.

De Moeder Gods van het Teken is tegelijkertijd een symbolisch beeld van de Maagd, de Christelijke Kerk, onze ziel en het hemelse archetype van de Incarnatie van God in de schepping. Deze icoon is tevens een verwijzing naar het boek Openbaring, hoofdstuk 12;
1. En er verscheen een groot teken in de hemel: een vrouw, bekleed met de zon, en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren. 
2. En zij was zwanger…
Het licht waarin de Moeder Gods van het Teken gekleed is, is het Goddelijke Licht, de Glorie van God, die ook de Logos –Christus bekleed. De twaalf sterren  van de kroon staan voor de 12 apostelen.

Het beeld van het Christuskind vertegenwoordigt hem op het moment van zijn conceptie in de schoot van de Maagd. Hij wordt niet als een foetus afgebeeld, maar in goddelijke gewaden en vaak met een boekrol, die symbool staat voor zijn rol als leraar. Op deze icoon houdt het Christuskind de kelk en de diskos vast met de heilige gaven; het lichaam en bloed van Christus. Zijn gewaden zijn goud en wit en symboliseren goddelijke glorie. Zijn gezicht is afgebeeld als dat van een volwassen man, waarmee hij volgens de christelijke leer aanduidt dat hij tegelijkertijd een volledig menselijk kind is en ten volle de eeuwige God, één van de drie-eenheid.
Het Christuskind wordt in deze icoon omringd door een cirkelvormige mandorla, die het ongeschapen licht en de heerlijkheid van God vertegenwoordigt.

De Moeder Gods draagt drie sterren op haar gewaad die haar maagdelijke zuiverheid aangeven van voor, tijdens en na de geboorte van Christus.
De vorm van de drie sterren op haar gewaad verwijzen naar het Hemels Jerusalem, de stad die neerdaalde uit de hemel en die ‘de aarde en de hemelen zal verenigen’. Het symbool van de geschapen wereld is een vierkant, het symbool van de goddelijke wereld is een bol (cirkel). Het symbool van het hemelse Jeruzalem is de vereniging van een vierkant en een cirkel.  De stad heeft 12 poorten die verwijzen naar 12 verschillende menstypen (denk aan de 12 apostelen en de 12 tekens van de dierenriem). De achtpuntige ster is het zegel van de Heilige Geest en het symbool van de achtste dag wanneer God overal zal zijn.
De afgebeelde engelen met zes vleugels op de icoon zijn serafijnen (rood) en staan voor Goddelijke liefde, cherubijnen (paars), staan voor Goddelijke wijsheid en de Tronen (groen), staan voor Goddelijke wil.

Op de icoon zie je ook twee engelen die op de zon en de maan zitten.
Via engelen kunnen wij mensen boodschappen van God ontvangen. Zowel de zon als de maan worden bestuurd door engelen. Zoals geschreven staat in het boek Genesis, geeft God tekenen, boodschappen door via de engelen en regeren zij de dag en de nacht.