Paraskeva

Heilige Paraskeva
35x30cm. 2005

Omstreeks het jaar 100 op een vrijdag, de dag van het lijden van Christus, geboren en door haar ouders Paraskeva (betekent rustdag en verwijst naar Goede Vrijdag) genoemd. Ze bekeerde velen tot het christendom en stierf onder keizer Antonius Pius (? 161) de marteldood. Haar witte kap is het symbool van haar maagdelijkheid. Paraskeva wordt beschouwd als beschermvrouwe van vrouwen en meisjes en is patrones van de kooplieden en de markten, welke laatste immers vooral op vrijdag worden gehouden.

>
<