Silouan

Heilige Silouan de Athoniet
22x30cm.

De heilige Silouan was een Russische monnik die een groot deel van zijn leven op de berg Athos in Griekenland doorbracht. Hij stierf in 1938 en werd door de orthodoxe Kerk in 1988 heilig verklaard en is daarmee een heilige van deze tijd. Deze vurige Russische asceet, van boerenafkomst, ontving niet alleen de genade om Christus te 'zien', maar kreeg tevens een boodschap van Hem: "Houd uw geest in de hel en wanhoop niet".
Deze boodschap die tegelijkertijd rijk, paradoxaal en voor sommigen onbegrijpelijk of zelfs problematisch is, houdt heel de synthese in van het geestelijk onderricht van de heilige Silouan. Aanvankelijk werd deze formule door Christus enkel aan de heilige Silouan gegeven, in een heel specifieke situatie, in de intieme beslotenheid van een nachtelijk gevecht met de demon, in zijn klooster op de berg Athos, als een ascetische methode, een wapen in de strijd tegen de hoogmoed en tegen de passies. Vandaag echter is deze formule bijna gemeengoed, tot openbaar bezit geworden, zonder dat men zich soms rekenschap geeft van het werkelijke gewicht of de inhoud ervan. Toch is zij een boodschap voor de mens van de eenentwintigste eeuw en voor het heil van deze wereld.

>
<