Mandylion

Acheropita of Mandylion
30x26cm. 2013

Het niet door mensenhand geschilderd gelaat van Christus, de verlosser 'Acheropita', wordt beschouwd als de oudste en meest getrouwe weergave van Jezus. Het verhaal gaat dat Christus zijn gelaat op een linnen doek (mandylion) zou hebben gedrukt en de op deze wonderbaarlijke manier ontstane afdruk daarvan naar koning Abgar gestuurd. Zo kon de koning van Edessa, die ernstig ziek was, terstond genezen. Centraal in de compositie van deze icoon staat het gelaat van Christus, peinzend en streng maar oneindig goed. Een gelaat dat uitdrukking geeft aan de kwellende en gepassioneerde liefde voor de mens, hetgeen hem naar de dood zal leiden om zo de gehele Schepping naar de Vader terug te voeren en deel te laten hebben aan het goddelijke leven.

>
<