Goddelijke Wijsheid IC_XC IC XC
Christus iconen
Moeder Gods iconen
Mother of God Tenderness
GALERIE
Heiligen iconen
Odolf Johannes franciscus icoon Oda John the Theologian

Silouan Silouan Antonius Nicolaas Johannes de Evangelist
MattheĆ¼s Nicolaas St Anna The Foorrunner
Christus in het graf

Engelen iconen

 

 

 

Vladimir Mother God of the Sign Mother of God
icoon mother of tenderness Mother of the Sign
Ontslapenis vd Moeder Gods Heilige Familie Kruiziging
Paraskeva Oda Sarov David
Aartsengel Michael Gabriel Angel
Feest iconen