>
Odulphus

De Heilige Odulphus
In opdracht van het Russisch Orthodox Klooster van de Heilige Nicolaad in Hemelum.
40x30cm. 2013

De Heilige Odulphus of Odulf, werd ca. 775 geboren in Verrebest vlakbij Oirschot. Over zijn leven is niet zoveel bekend. Hij werd priester in Oirschot.Later is hij in het klooster gegaan bij de kanunniken van Utrecht. Hij werd daar abt. De bischop van Utrecht Fredericus vroeg hem om te helpen met het bekeren van de Friezen. Op hoge leefdtijd keerde hij terug naar Utrecht alwaar hij op ongeveer 90 jarige leefdtijd in 865 overleed. Hij wordt door de kerk vereerd op 12 juni.

Klik hier voor foto's van de Odulphus bedevaart>>

<