GEBEDEN VOOR DE ICONENSCHILDER

Iconografisch gebed

van Denys van Foerna van Agrafa
iconograaf van de heilige berg Athos


Heer, Jezus Christus, onze God:
Gij, Die een goddelijke en grenzenloze natuur bezit en Die een lichaam hebt aangenomen
in de schoot van de Maagd Maria voor het heil van de mens;
Gij, Die de heilige trekken van Uw onsterfelijke Gelaat op een heilig doek hebt afgedrukt,
dat diende om de ziekte van koning Abgar te genezen,
om zijn ziel te verlichten, ten einde de ware God te kennen;
Gij, Die met Uw heilige Geest Uw goddelijke Apostel en Evangelist Lukas hebt verlicht,
zodat hij de schoonheid van Uw alreine Moeder kon verbeelden,
die U als klein kind in haar armen heeft gedragen en sprak:
"De genade van Wie uit mij is geboren heeft zich over de mensen verspreid";
Gij, Goddelijke Meester van alles wat bestaat:
Verlicht en leidt mijn ziel, mijn hart en mijn geest;
bestuur mijn handen, opdat ik op waardige en volkomen wijze Uw Beeltenis kan afbeelden,
als ook die van Uw alheilige Moeder en dat van alle Heiligen,
voor de glorie, de vreugde en de verfraaiing van Uw Heilige Kerk;
vergeef de zonden van allen, die deze iconen zullen vereren en die eer aan het Oerbeeld in de Hemelen brengen door zich ervoor te buigen.
Red hen van elke slechte invloed en onderricht hen met goede raadgevingen:
Door de gebeden van Uw alreine Moeder, van de roemvolle Apostel en Evangelist Lukas en van alle Heiligen.

AMEN

Regel voor de iconenschilder

Alvorens met je werk te beginnen: maak het kruisteken, bid in stilte en vergeef je vijanden.

Leg je met liefde toe op ieder detail van de icoon want je werkt in de Aanwezigheid van de Heer.
Bid gedurende het werk om je innerlijk te versterken; vermijd vooral ijdele woorden en bewaar het stilzwijgen.

Bid speciaal tot de Heilige die je schildert. Behoed je geest voor afleiding en de Heilige zal bij je zijn.

Als je een kleur kiest, strek dan je geestelijke handen uit naar de Heer en vraag Hem om raad.

Als je icoon beƫindigd is, dank dan de Heer, dat Zijn Barmhartigheid je de genade heeft verleend,
de Heilige Beeltenissen te schilderen.

Vergeet nooit:
-de vreugde om de iconen in de wereld te verbreiden;
-de vreugde van het werk zelf van de iconenschilder;
-de vreugde om de heilige de mogelijkheid te geven om door zijn icoon te stralen;
-de vreugde om in gemeenschap te zijn met de Heilige van wie je het beeld schildert.

A Prayer from Mt. Athos for Consecrating an Iconographer

Thou Who hast so admirably imprinted Thy features on the cloth sent to King Abgar of Edessa,
and hast so wonderfully inspired Luke Thy Evangelist: Enlighten my soul and that of Thy servant;
Guide his hand that he may reproduce Thy features, those of the Holy Virgin and of all Thy saints,
for the glory and peace of Thy Holy Church. Spare him from temptations and diabolical imaginations in the name of Thy Mother,
St. Luke, and all the Saints. Amen.


A Prayer Before Beginning an Icon

O divine Lord of all that exists, Thou hast illumined the Apostle and Evangelist Luke with Thy Holy Spirit,
thereby enabling him to represent Thy most Holy Mother, the One who held Thee in her arms and said:
The Grace of Him Who has been born of me is spread through the world!

Enlighten and direct my soul, my heart and my spirit.
Guide the hands of Thine unworthy servant so that I may worthily and perfectly portray Thine Icon,
that of Thy Mother, and all the Saints, for the glory, joy and adornment of Thy Holy Church.

Forgive my sins and the sins of those who will venerate these icons and who,
kneeling devoutly before them, give homage to those they represent.

Protect them from all evil and instruct them with good counsel.
This I ask through the intercession of Thy most Holy Mother, the Apostle Luke, and all the Saints. Amen.


A Prayer After Completing an Icon

Thou, Thyself, o Lord, art the fulfillment and completion of all good things.
Fill my soul with joy and gladness, for Thou alone art the Lover of mankind.

Let Thy grace sanctify and dwell within this icon, that it may edify and inspire those who gaze upon it and venerate it;
that in glorifying the one depicted, they may be repentant of their sins and strengthened against every attack of the adversary.

Through the prayers of the Theotokos, the holy Apostle and Evangelist Luke, and all the Saints, O Savior, save us! Amen.

 


naar boven