PUBLICATIES

 

 

Dagblad van het Noorden, Donderdag 27 juli 2017

http://www.dvhn.nl/groningen/Iconencentrum-in-kerk-Lettelbert-22387645.html

Dagblad vh Noorden

Meppeler Courant, 8 mei 2017

 

Meppeler Courant, 28 april 2017

Stichting Oude Groninger Kerken, Oktober 2015

iconenkerk


Dagblad van het Noorden,
dinsdag 8 maart 2005

De komende twee weekenden zijn in de galerie van Gerda Boekhold vlakbij de kerk van Midwolde zestig iconen te bewonderen.

Alle religieuze kunstwerken zijn gemaakt door noordelingen, afgezien van de iconen van de vluchteling Ako Ceril Nform uit Kameroen. Zonder religie geen goede icoon, blijkt uit een gesprek met een paar van de makers.
Door Jean-Paul Taffijn

MIDWOLDE
"Je hoeft geen kerkganger te zijn, maar moet zeker religieuze gevoelens hebben om dit goed te kunnen." Ronald Medema (48) werkt mee aan de inrichting van de expositie. "Iemand tot leven roepen die je niet kent, lukt gewoonweg niet. De persoonlijke band is essentieel. Zonder Jezus te kennen, kun je hem niet schrijven."

Iconen worden niet geschilderd, maar geschreven. De traditionele manier is uiterst nauwkeurig. Houtsoort, lijm, linnen, verfstoffen en kalk moeten aan strenge eisen voldoen. Oorspronkelijk werd een icoon daarna gewijd door een orthodoxe priester.

"Wijden kan wat mij betreft in iedere kerk", zegt Nform (29). "Ik ben katholiek en heel religieus. Ik zie het als taak iconen te maken en aan de mensheid te tonen. De mensen hebben er wat aan. Zij voelen de kracht en gaan nadenken wanneer ze naar mijn iconen kijken. Wanneer een icoon goed gemaakt is, voel ik het soms warmte uitstralen,"

De iconen van twintig 'schrijvers' zijn in Midwolde te zien. Zij hebben allemaal een cursus gevolg. "iconen lijken op het scheppingsverhaal. Je begint met een ruw stuk hout. Eerst komen daar de donkere kleuren op en laag na laag worden de lichtere kleuren aangebracht. Pas dan komt het icoon tot leven, vaak tot mijn eigen verbazing", aldus Gerda Boekhold. Zij is niet alleen gastvrouw, maar schrijft zelf ook iconen.

Oude meesters

Iconen zijn altijd gebaseerd op de beste voorbeelden van de oude meesters. Voordat een icoon gemaakt wordt, gaat de schrijver in gebed om contact met God te zoeken. Het resultaat van de icoon toont volgens de makers of er sprake is van een band met God. "Ik heb wel eens een icoon aan een dame gegeven, waarop Jezus was afgebeeld. Nu nog zegt ze het gevoel te hebben dat zijn ogen haar aldoor volgen. Dat nu is wat goede iconen kunnen brengen", zegt Nform.

De iconen in Midwolde dienen vaak als 'aanspreekpunt' tijdens het bidden. Het valt de makers ervan moeilijk om er afscheid van te nemen. "Ik vond het vreselijk om mijn iconen voor deze tentoonstelling in te pakken", vertelt Medema. "Ik verkoop ze liever niet", vult Norm aan. "Alleen als ik merk dat mijn werk echt iets losmaakt bij iemand, kan ik het weggeven. Dat is mijn roeping. Ik moet anderen helpen met mijn werk. Laatst stond een man twintig minuten naar een icoon van me te staren. Uiteindelijk wilde hij een veel kleiner icoontje van me kopen, omdat dat goedkoper was. Ik heb hem de eerste icoon gegeven. Ik hoef er niets voor terug als ik zie hoeveel zo'n icoon met iemand doet."


Midweek, woensdag 19 maart 2008
Iconen expositie in kerkje Lettelbert
'Vensters op de eeuwigheid'

Door Jolanda Bolt

Ronald Medema exposeert samen met Cyril Nforn tijdens het Paasweekend in het kerkje van Lettelbert. "Men kan genieten van allerlei iconen die wij geschilderd hebben", vertelt Medema.

LETTELBERT - Het kerkje van Lettelbert staat van vrijdag 21 maart tot en met maandag 24 maart (tussen 12 en 17 uur) in het teken van de iconen expositie van Ronald Medema en Cyril Nforn. "Wij zijn zelf aanwezig tijdens deze dagen voor uitleg en vragen. Wij kunnen van alles vertellen over onze werken", vertelt Ronald Medema. Het is geen toeval dat Medema iconen schildert; hij heeft volgens eigen zeggen altijd al een grote religieuze belangstelling gehad. "Tijdens mijn studententijd kocht ik bij De Slegte in Groningen eens een boekje waarin de ware verhalen van de Russische Pelgrims beschreven werden. Dat interesseerde mij destijds al bijzonder, maar op dat moment had ik nog geheel andere prioriteiten. Pas later in mijn leven ben ik begonnen met het schilderen van iconen." Voor hem heeft het een grote waarde om iconen te schilderen. "Het orthodoxe geloof heeft op spiritueel gebied heel veel te bieden. Dit vind ik onder andere terug in de iconen. Er zit zoveel in een icoon, je kunt het beschouwen als vensters op de eeuwigheid." De kunstenaar heeft een uiterst rustgevende woonplek in de bossen van Norg, alwaar hij zich vol toewijding bezig kan houden met het schilderen van de iconen. Medema exposeert samen met de uit Kameroen afkomstige Cyril Nforn. "Doordat wij samen exposeren kunnen we meer laten zien. Cyril schildert de iconen op een andere manier, maakt onder andere gebruik van fellere kleuren", aldus Medema. Voor Nforn heeft het schilderen van iconen evenzo een grote betekenis. "Het heeft alles te maken met mijn spiritualiteit. Het is een groot proces dat achter het schilderen van iconen zit. Ik zit veel in de kerk en vond het mooi om door het schilderen van iconen een andere invulling te geven aan mijn geloof. Oorspronkelijk kom ik uit Kameroen, maar ik weet inmiddels dat, waar ik ook ben, ik iconen kan schilderen." Nforn houdt tevens van de rust en de stilte tijdens het schilderen. "Het geeft me de gelegenheid om na te denken wat ik wil met mijn leven. Daarnaast heb ik hele positieve reacties gekregen van mensen en dat werkt voor mij stimulerend. Het geeft mij veel voldoening om, door het schilderen van iconen, iets te kunnen betekenen voor anderen."

Dagblad van het Noorden, vrijdag 14 maart 2008
Iconen in het kerkje van Lettelbert Traditioneel schilderen van heiligen
geeft rust en diepte

In het kerkje van Lettelbert zijn in het paasweekeinde iconen uit de orthodoxe traditie te zien van de iconenschilders Ronald Medema en Ako Cyril Nforn. Voor beide schilders heeft het maken van iconen een diepe betekenis.
Door Karin Zwaan

"De heilige moet zich aan je openbaren. Anders wordt het geen goede icoon." Die les kreeg kunstenaar Ronald Medema (51) uit Norg mee van een van zijn leermeesters in het schilderen van iconen. De heiligen hebben zich inmiddels aan hem geopenbaard. Medema ontdekte de afgelopen tien jaar de diepe spirituele traditie van de orthodoxe kerk en is zelf orthodox geworden. "Het is een heel andere traditie dan wat ik gewend was. Ik ben opgegroeid in een gereformeerd gezin, mijn vader was dominee."

Medema had altijd al belangstelling voor religieuze kunst. Rond zijn twintigste studeerde hij af aan de kunstacademie op het onderwerp 'Iconen in relatie tot mijn eigen werk'. "In die tijd voelde ik me sterk aangetrokken tot kloosters. Ik dacht, misschien moet ik wel monnik worden. Kort daarna probeerde ik zelf een keer een icoon te schilderen. Maar dat lukte niet en ik gaf het al snel op." Toen hij zo'n twintig jaar later een heftige periode meemaakte kwam de icoon toch weer terug in zijn leven. "Ik was vastgelopen. In die tijd ben ik ook gescheiden. Ik ging daarna een week het klooster in en ben een cursus iconen schilderen gaan volgen."

Ako Cyril Nforn (32) uit Roden moet lachen. "Je kunt je lotsbestemming niet ontlopen." Het iconen schilderen is voor de uit Kameroen afkomstige Nforn behalve een religieuze ervaring ook therapie. "Ik zat in de asielprocedure toen ik in 2001 een cursus iconen schilderen volgde." Het schilderen van de heiligen gaf hem geestelijke rust. Hij kende de beelden uit de katholieke kerk. "Het is mijn redding geweest, mijn therapie. Ik kon elke dag wat doen, werken mocht immers niet. In het asielzoekerscentrum woonde ik met vier mensen in een unit. 's Nachts als iedereen sliep ging ik schilderen. Overdag sliep ik. " Een aantal van zijn iconen zal hij nooit verkopen. "Die betekenen heel veel voor mij."

Het schilderen vraagt veel geduld, vertelt Nforn. "Het is heel precies werk. En de afbeelding is vaak klein. Een icoon moet je altijd naschilderen maar je moet er wel wat mee hebben."

"Je schildert in een traditie", vult Medema aan. "Je moet altijd uitgaan van de beste voorbeelden. Alles gaat altijd weer terug op het oerbeeld. Je schildert mensen die heilig zijn geworden, een vergeestelijkte mens." Toch drukt iedere iconenschilder zijn eigen stempel op de icoon. "Kijk maar naar deze lippen. Die zijn typisch Afrikaans, veel roder en zwaarder dan deze dunne Europese lippen", vergelijkt Medema een icoon van Nforn met een van hemzelf.

naar boven