TWEEJARIGE BASIS OPLEIDING

 

Opleiding tot iconenschilder bij Iconenatelier Silouan

Silouan Medema

Wij zijn blij verheugd te melden dat op 20 september 2018 wederom een tweejarige basis opleiding tot iconen schilder van start zal gaan.
De opleiding zal volledig gebaseerd zijn op de Prosopon techniek.  
De Prosopon techniek vindt zijn oorsprong in de Byzantijnse en vroeg-Russische Christelijke traditie en bestaat uit de opeenvolging van 21 heldere stappen.

Rafael and Tobias

De opleiding bestaat uit 21 lesdagen per studiejaar. De lessen worden gegeven in 7 blokken (modules) van steeds 3 elkaar opvolgende dagen. De cursusdag begint om 09.30 tot 17.30. Op zaterdag stoppen we om 15.30. Tussen de middag is er een uur lunchpauze

De lessen worden gegeven door v. Silouan Medema in samenwerking met Micheline van Dijk en met de zegen van Aartsbisschop Job van Telmessos, Exarch van de Oecumenische Patriarch.
Bepaalde theorielessen kunnen worden verzorgd door externe deskundigen.

Kosten
De kosten bedragen €1850,-  per jaar, inclusief 21% btw.
Met inbegrip van digitaal lesmateriaal, thee en koffie, exclusief overig materiaal, zoals pigmenten, bladgoud en iconenplanken.

Er zijn 14 plaatsen beschikbaar.

Doelstelling
De opleiding stelt zich tot doel de studenten een stevige basis bij te brengen van de techniek en de theologie van de icoon. Deze basis is een start op de weg naar een professioneel niveau binnen deze veeleisende liturgische kunst.
Wees je er van bewust dat we geen andere technieken dan de Prosopon techniek zullen onderwijzen. Je moet je dus wel volledig kunnen conformeren aan deze techniek.
Voor meer informatie over de Prosopon techniek kan je kijken op  http://www.prosoponschool.org

Leerinhoud
Om een goede iconenschilder te worden heb je vele jaren praktische en theoretische studie nodig om tot volledige ontwikkeling te komen. 
Onze opleiding moet je zien als een basisopleiding en zal zowel theoretisch als praktisch van aard zijn. Wij zijn tot de conclusie gekomen dat een goed basisniveau haalbaar is binnen een 2-jarige opleiding. 

Grofweg kan je er van uitgaan dat je qua studiebelasting thuis minimaal 5 dagen per maand nodig hebt om huiswerkopdrachten te vervaardigen of om een essay te schrijven.

Praktijk
Aan het einde van de opleiding beheerst de student de volgende vaardigheden:

1. Water- (poliment) en olievergulding
2. Het kunnen schilderen van een icoon met
a de juiste verhoudingen 
b kennis van de anatomie en draperie volgens de iconografische traditie
c een overtuigende penseelvoering
d een harmonisch, bij de betreffende icoon passend, kleurgebruik

Naast de technische vaardigheden ontwikkelen de studenten  basiskennis  van de volgende theologische, technische en historische vraagstukken.
1. Geschiedenis van de Oosterse Orthodoxie.
2. Algemene  theologische basiskennis wat betreft stilering, perspectief, geometrische structuren, kleurgebruik volgens de Prosopon-school.
3. Begrip van de achterliggende theologische basis van de verschillende soorten Moeder Gods - en Christus iconen.
4. De relatie van de feesticonen en de liturgische en Bijbelse teksten van het betreffende feest.
5. De rol van de iconen binnen het liturgische leven van de kerk.
6. Het kennen van de belangrijkste iconografische scholen en het kunnen benoemen van hun voornaamste kenmerken.

De methoden van het onderwijzen van de vaardigheden
1. De lessen zijn onderverdeeld in modules. 
2. De  modules zijn bedoeld om een dieper begrip te verkrijgen van de iconografische vormgeving, penseelvoering en het verwerven en ontwikkelen van een zekere vaardigheid.
3. De docent zal elke praktische handeling desgewenst voordoen. De student zal deze handeling opvolgen en toepassen in zijn eigen icoon. De docent zal elke student individueel helpen met zijn werk.
4. De student zal de ervaring, opgedaan tijdens de les thuis verwerken in huiswerk opdrachten en in een vergelijkbare thuis-icoon. Deze zal in overleg met de docent worden gekozen.
5. De docent zal in de volgende les de voortgang van de thuis gemaakte icoon bespreken en de volgende fases uitleggen.

De methoden van het onderwijzen van de theorie en de theologie
1. Per module wordt er ruim aandacht besteed aan de theoretische, theologische en geschiedkundige achtergrond van de icoon en de Orthodoxe kerk.
2. In het 1ste en 2de jaar schrijft de student een essay van tenminste 1500 woorden. Centraal staat dat het gekozen onderwerp bijdraagt aan de ontwikkeling van de student en inspeelt op zijn interesse. Elke student zal zijn essay presenteren aan de medestudenten.

Beoordelingsmomenten
1. Aan het einde van elk cursusjaar zal er een evaluatie worden gehouden tussen de student en de docent over de theoretische en praktische ontwikkeling van de student en zal het werk worden beoordeeld.
2. Aan het einde van het 2de jaar wordt er een tentoonstelling gehouden van het werk van de studenten.

Om een getuigschrift te verkrijgen zullen de studenten aan de volgende criteria moeten voldoen:
1. Studenten schilderen ten minste vier iconen, waaronder twee afbeeldingen ten halve lijve, 1 à 2 gezichten en één feesticoon
2. Ze dienen hun essay te hebben gepresenteerd  in het 1ste en 2de jaar.
3. Ze dienen aanwezig te zijn geweest bij minstens 6 van de 7 bijeenkomsten per jaar.

Locatie
De opleiding zal gegeven worden in het Kerkje van Lettelbert. Mocht de verbouwing nog niet klaar zijn zullen we uitwijken naar Kunstencentrum K38. 
Kunstencentrum K38 bevindt zich aan de Kanaalstraat 38, 9301 LT te Roden.

Voorwaarde tot inschrijven
Enige aantoonbare en presentabele ervaring en kennis van de traditie van het iconen schilderen.

De aspirant student krijgt tijdens het toelatingsgesprek de gelegenheid om te laten zien wat hij/zij in minimaal 2 cursussen bij een professioneel werkend iconenschilder/atelier aan vaardigheden heeft verworven, waarvan in ieder geval 1 cursus bij Ronald Medema. De student wordt in de gelegenheid gesteld zijn motivatie tijdens een persoonlijk gesprek met Ronald Medema toe te lichten en eerder gemaakte iconen te laten zien.
Van de student wordt verwacht dat hij/zij gemotiveerde affiniteit heeft met de Oosters Orthodoxe iconografische traditie en met de Prosopon stijl.

De student dient elke module met goed gevolg te hebben afgerond om in aanmerking te komen voor het getuigschrift.
Naast de modules levert elke student in het 1ste en 2de  studiejaar een essay in over een relevant onderwerp. Het essay bestaat uit ongeveer 1500 woorden. Elke student zal zijn essay presenteren aan de medestudenten.

Ervaring leert dat de student gemiddeld zo’n 10 uur per week nodig heeft voor huiswerk en verdieping.

Inschrijven
De inschrijfkosten zijn €35,- Zodra je het inschrijfgeld hebt voldaan is je cursusplaats gereserveerd.
We willen met iedere cursist een individueel gesprek inplannen. 
Na het gesprek zullen we in samenspraak bepalen of je je definitief wilt gaan inschrijven
Als je besluit je definitief in te schrijven betaal je vóór 1 juli 2018 een aanbetaling van €250,- Het restbedrag moet uiterlijk half september 2018 betaald zijn.

Wij adviseren zo spoedig mogelijk te laten weten of je mee wilt doen, want vol is vol. Je kunt het inschrijfgeld overmaken op IBAN nummer NL54 RABO 0335 1594 00  t.n.v. Ronald Medema met vermelding ‘inschrijving 2-jarige opleiding 2018’ en je naam.

Verdere Informatie over de opleiding
Bel Ronald Medema (06 13367754) of stuur een mail naar info@iconenschilder.nl