Tweejarige opleiding

Opleiding tot iconenschilder bij Iconenatelier Silouan

Op 19 september 2024 gaat de nieuwe tweejarige opleiding van start.
De opleiding is volledig gebaseerd op de Prosopon techniek.

Voor informatie of voorinschrijving kunt u contact met ons opnemen.

De Prosopon techniek vindt zijn oorsprong in de Byzantijnse en vroeg-Russische Christelijke traditie en bestaat uit de opeenvolging van 21 heldere stappen.

De opleiding bestaat uit 21 lesdagen per studiejaar. De lessen worden gegeven in 7 blokken (modules) van steeds 3 elkaar opvolgende dagen. De cursusdag begint om 09.30 tot 16.30. Op zaterdag stoppen we om 15.30. Tussen de middag is er een uur lunchpauze.

De lessen worden gegeven door v. Silouan Medema in samenwerking met Micheline-Anna van Dijk en met de zegen van Aartsbisschop Job van Telmessos, Exarch van de Oecumenische Patriarch en met de zegen van Metropoliet Athenagoras van Belgie Exarch van Nederland en Luxemburg.

Bepaalde theorielessen kunnen worden verzorgd door externe deskundigen.

Kosten

De kosten bedragen €1850,-  per jaar, inclusief 21% btw.

Met inbegrip van digitaal lesmateriaal, thee en koffie, exclusief overig materiaal, zoals pigmenten, bladgoud en iconenplanken. De inschrijving kost €35,-  

Er zijn ongeveer 10 plaatsen beschikbaar

Data 2- jarige opleiding 2024 – 2026

Module 1.1  19-20-21 sept 2024
Module 1.2  17-18-19 oktober 2024
Module 1.3  14-15-16 november 2024
Module 1.4  30-31 januari en 1 februari 2025
Module 1.5  27-28 februari en 1 maart 2025
Module 1.6  3-4-5 april 2025
Module 1.7  1-2-3- mei 2025

Module 2.1  18-19-20 september 2025
Module 2.2  16-17-18 oktober 2025
Module 2.3  13-14-15 november 2025
Module 2.4  22-23-24 januari 2026
Module 2.5  19-20-21 februari 2026
Module 2.6  19-20-21 maart 2026
Module 2.7  23-24-25 april 2026
Certificaat uitreiking op 25 april 2026

Doelstelling

De opleiding stelt zich tot doel de studenten een stevige basis bij te brengen van de techniek en de theologie van de icoon. Deze basis is een start op de weg naar een professioneel niveau binnen deze veeleisende liturgische kunst.

Wees je er van bewust dat we geen andere technieken dan de Prosopon techniek zullen onderwijzen. Je moet je dus wel volledig kunnen conformeren aan deze techniek.

Voor meer informatie over de Prosopon techniek kan je kijken op: http://www.prosoponschool.org

Leerinhoud

Om een goede iconenschilder te worden heb je vele jaren praktische en theoretische studie nodig om tot volledige ontwikkeling te komen. 

Onze opleiding moet je zien als een basisopleiding en zal zowel theoretisch als praktisch van aard zijn. Wij zijn tot de conclusie gekomen dat een goed basisniveau haalbaar is binnen een 2-jarige opleiding. 

Grofweg kan je er van uitgaan dat je qua studiebelasting thuis minimaal 5 dagen per maand nodig hebt om huiswerkopdrachten te vervaardigen of om een essay te schrijven.

Kennis en Vaardigheden  

Aan het einde van de opleiding beheerst de student de volgende vaardigheden: Het kunnen schilderen van een icoon volgens de 21 stappen van de Prosopontechniek, waarbij gelet wordt op:

a. de juiste verhoudingen
b. het juiste gebruik van lijnen en spiralen
c. het kunnen onderscheiden en toepassen van de verschillende oplichtingen
d. een overtuigende penseelvoering
e. een harmonisch, bij de betreffende icoon passend, kleurgebruik

Naast de technische vaardigheden ontwikkelen de studenten basiskennis van de volgende theologische, technische en historische vraagstukken.

1. Geschiedenis van de Orthodoxe Kerk.
2. De rol van de iconen binnen het liturgische leven van de kerk.
3. Kennis van de 12 grote feesten binnen de orthodoxe kerk en de daarbij behorende feesticonen.
4. Kennis van de achterliggende theologische basis van de verschillende soorten Moeder Gods – en Christus iconen.
5. Het kennen van de belangrijkste iconografische scholen en het kunnen benoemen van hun voornaamste kenmerken.
6. Algemene theologische basiskennis van de 21 stappen volgens de Prosopon-school.
7. Algemene kennis van stilering, perspectief, geometrische structuren en kleurgebruik.

De methoden van het onderwijzen van de vaardigheden

1. De lessen zijn onderverdeeld in modules. 
2. De  modules zijn bedoeld om een dieper begrip te verkrijgen van de iconografische vormgeving, penseelvoering en het verwerven en ontwikkelen van een zekere vaardigheid.
3. De docent zal elke praktische handeling desgewenst voordoen. De student zal deze handeling opvolgen en toepassen in oefenopdrachten en in de school-icoon. De docent zal elke student individueel helpen met zijn werk. De schoolicoon wordt door de docent gekozen.
4. De student zal de ervaring, opgedaan tijdens de les thuis verwerken in huiswerk opdrachten en in een vergelijkbare thuis-icoon. Deze zal in overleg met de docent worden gekozen.
5. De docent zal in de volgende les de voortgang van de thuis gemaakte icoon bespreken en de volgende fases uitleggen.

De methoden van het onderwijzen van de theorie en de theologie

1. Per module wordt er ruim aandacht besteed aan de theoretische, theologische en geschiedkundige achtergrond van de icoon en de Orthodoxe kerk.
2. In het 1ste en 2de jaar schrijft de student een essay van tenminste 1500 woorden. Centraal staat dat het gekozen onderwerp bijdraagt aan de ontwikkeling van de student en inspeelt op zijn interesse. Bovendien moet het essay passen binnen het kader van de opleiding. Elke student zal zijn essay presenteren aan de medestudenten.

Beoordelingsmomenten

Aan het einde van elk cursusjaar zal er een evaluatie worden gehouden tussen de student en de docent over de theoretische en praktische ontwikkeling van de student en zal het werk worden beoordeeld.

Om een getuigschrift te verkrijgen zullen de studenten aan de volgende criteria moeten voldoen:

1. Studenten schilderen ten minste vier iconen, waaronder ten minste twee afbeeldingen ten halve lijve en één feesticoon.
2. Ze dienen hun essay te hebben gepresenteerd  in het 1ste en 2de jaar.
3. Ze dienen aanwezig te zijn geweest bij minstens 6 van de 7 bijeenkomsten per jaar.

Locatie

De opleiding zal worden gegeven in de eigen opleidingsruimte van Iconenatelier Silouan, te Heusden, gemeente Asten.

Voorwaarde tot inschrijven

De opleiding is voor zowel beginners als gevorderden. Aspirant studenten die nog nooit een cursus bij v. Silouan Medema hebben gevolgd worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek op ons iconenatelier. Tijdens dit gesprek heb je de gelegenheid je motivatie toe te lichten en eventueel eerder gemaakte iconen te laten zien.  Van de student wordt verwacht dat hij/zij affiniteit heeft met de Oosters Orthodoxe iconografische traditie en met de Prosoponstijl.

Inschrijven

De inschrijfkosten bedragen €35,-. Zodra je het inschrijfgeld hebt voldaan is de opleidingsplaats gereserveerd. Drie maanden voordat de  opleiding van start zal gaan wordt je verzocht een aanbetaling van €250,-  te voldoen. Het restbedrag moet uiterlijk een maand voor het starten van de opleiding betaald zijn.

Leerjaar 1

Op de opleiding maakt de deelnemer een icoon, genoemd de cursusicoon.
Thuis maakt de deelnemer een icoon, genoemd de thuisicoon.

Data:

Module 1.1  19-20-21 sept 2024
Module 1.2  17-18-19 oktober 2024
Module 1.3  14-15-16 november 2024
Module 1.4  30-31 januari en 1 februari 2025
Module 1.5  27-28 februari en 1 maart 2025
Module 1.6  3-4-5 april 2025
Module 1.7  1-2-3- mei 2025

Module 1.1

De voortekening
Voortekening ten halve lijve met simpele gewaden en de nadruk op het gezicht. Algemene theorie over Prosopon
– Iconen in relatie tot westerse, religieuze kunst
– iconografie en iconologie
– De 21 stappen in het kort
– Spiralen in iconen

Module 1.2

De iconenplank – Bolus – Goud
– Algemene Prosopon theorie stap 1 t/m 7
– Poliment-vergulding en Goud bewerken

Module 1.3

De Rode lijn, Roskrish en de 1ste donkere lijnen.
– Algemene Prosopon theorie stap 8 t/m 10
– Pigmenten en kleurenleer
– Bereiden van de verf
– Symboliek van de kleuren, basisleer

Module 1.4

1ste licht  en 1ste Glacis (glaceren)
– Algemene Prosopon theorie Stap 11 (1ste licht) en stap 12 (1ste Glacis)
– Kleurgebruik 1ste licht en 1ste glacis

Module 1.5

2de licht en 2de Glacis
– Algemene Prosopon theorie Stap 13 en 14
– Kleurgebruik 2de  licht en 2de  glacis

Module 1.6      

3de Licht en 3de Glacis
– Algemene Prosopon theorie Stap 15 en 16
– Kleurgebruik 3de  licht en 3de  glacis

Module 1.7

Definitieve Lijnen, Details en Ozhivki, het Goddelijk licht.
De witte lijn om het aureool, Olifa (icoon wordt het volgende jaar gevernist).
– Algemene Prosopon theorie Stap 17,18, 19, 20 en 21
– Belettering – Kerkslavisch en Grieks  en Nederlands
– Technieken van het assist vergulden

Leerjaar 2

Het 2de Leerjaar is een verdieping van het 1ste Leerjaar en is dus een verdieping van de 21 stappen volgens de Prosopon School.
In  het 2de Leerjaar zal een wat meer gecompliceerde icoon worden geschilderd, bijvoorbeeld meerdere figuren ten voeten uit, een feesticoon, een Tronende Christus, een Tronende Moeder Gods, etc.
De theologie van het Goddelijke Licht en de symboliek van het goud.

Ook in het 2de leerjaar maakt de deelnemer een icoon, genoemd de cursusicoon.
Thuis maakt de deelnemer een icoon, genoemd de thuisicoon.

Data:

Module 2.1  18-19-20 september 2025
Module 2.2  16-17-18 oktober 2025
Module 2.3  13-14-15 november 2025
Module 2.4  22-23-24 januari 2026
Module 2.5  19-20-21 februari 2026
Module 2.6  19-20-21 maart 2026
Module 2.7  23-24-25 april 2026

Certificaat uitreiking op 25 april 2026


Module 2.1

De voortekening
– Verdieping Theorie van de 21 stappen van de Prosopon techniek
– Perspectief en Symbolen in iconen
– Verdieping theorie lijnvoering en Spiralen in iconen
– Theologische uitleg van de schoolicoon
– Verhoudingen gezicht
– Beeldanalyse van een Feesticoon gepresenteerd n.a.v. een essay van een student

Module 2:2

Bolus – Goud – De Rode lijn – Roskrish
– Verdieping Prosopon theorie stap 6 , 7, 8 en 9
– Poliment-vergulding
– Uitleg van de 12 kerkelijke feesten en hun plaats in het kerkelijk jaar
– Theologische betekenis van Feesticonen
– Verdieping Kleurenleer

Module 2:3

1ste donkere lijnen en het 1ste Licht
– Verdieping Prosopon theorie Stap 10 en 11

Module 2:4

1ste Glacis en 2de Licht
– Verdieping Prosopon theorie Stap 12 en 13
– Kleurgebruik 1ste glacis en 2de Licht

Module 2:5

2de Glacis en 3de Licht
– Verdieping Prosopon theorie Stap 14 en 15
– Kleurgebruik 2de glacis en 3de licht

Module 2:6      

3de Glacis – Definitieve Lijnen – Details
– Verdieping Prosopon theorie Stap 16, 17 en 18
– Kleurgebruik 3de glacis, definitieve lijnen en details

Module 2:7

Goddelijk licht – De witte lijn om het aureool – Olifa
– Verdieping Prosopon theorie Stap 19, 20 en 21
– De theologie van het Goddelijke Licht en de symboliek van het goud